Happy Birthday
  nishi jaiswal
  9-A
  01-Sep-2005
  mehak bhartiya
  10-A
  03-Sep-2006
  priyanka chaurasia
  10-A
  05-Sep-2005
  riya
  9-A
  05-Sep-2006
  manu dubey
  12-B
  07-Sep-2003
  archi kumari
  11-A
  09-Sep-2004
  shraddha raj
  10-A
  10-Sep-2004
  archana gupta
  10-A
  20-Sep-2005
  shreya mishra
  12-A
  22-Sep-2004
  khushboo singh
  10-A
  24-Sep-2005
  prachi
  12-B
  30-Sep-2003